Takaisin etusivulle

Oma kirja -ryhmät ja terapeuttinen kirjansidonta


Huovalla päällystetty 
kirjatalo

Käsillä tekeminen, taide ja oman tarinan kertominen hoitavat ihmistä, ja kirjansidonnassa ne voi halutessaan yhdistää vaikka kaikki. Silloinkin, kun ohjaan ryhmätyöskentelyä tai sidon elämäkerrallista kirjaa ilman terapeuttista tavoitetta, ajattelen sitojan hermoratoja, jotka kulkevat käsistä ajatteluun ja tunteisiin, tai kertojaa, joka tunnistaa itsensä tarinansa rytmissä ja sisällössä. Voin ottaa käyttöön sekä taideterapiakoulutukseni, pitkän kokemukseni ja teoreettisen osaamiseni kertomusten tutkijana että alkuperäisen lääketieteellisen koulutukseni, kun tarjoan kirjansidonnan ja kertomisen hoitavia ulottuvuuksia. (Ekspressiivisestä taidetyöskentelystä yleisemmin, vähemmän kirjansidontaa painottaen, voit lukea täältä).

Ohjaan mielelläni pieniä ryhmiä, joissa ryhmäläiset sitovat kukin oman kirjansa. Omalla kirjalla tarkoitan käsin sidottua kirjaa, jossa sekä kirjan sisältö että ulkoasu kertovat tekijästään. Jokaisen ryhmän tavoitteet ja toteutus sovitaan erikseen. Ryhmässä voidaan painottaa vain kirjansidontatyötä tai sen ohella oman tarinan kertomista.

Erityisesti ryhmäni soveltuvat ihmisille ja tarinoille, joita on vaikea ilmaista pelkästään sanoilla. Omaa tarinaa voi kertoa myös kuvien, värien, materiaalien ja koko käsillä tekemisen kautta. Tarinaa voi kertoa myös yhdessä. Tärkeä elementti on aika: oma kirja syntyy parhaiten ajan kanssa ja vähitellen. Ajan kanssa tekeminen toteutuu parhaiten ryhmissä, jotka kokoontuvat säännöllisesti esimerkiksi lukukauden ajan, ehkä pari-kolme tuntia kerrallaan. Tarina ja kirja saavat silloin rauhassa muotoutua.

Ryhmällä voi olla kuntouttavia tavoitteita. Oman tarinan kokoaminen kirjaksi voi eheyttää tilanteessa, jossa oman itsen tai elämän kokonaisuutta on syystä tai toisesta vaikea hahmottaa tai jossa sairaus tai jokin muu tapahtuma on tuonut elämän käännekohtaan. Käsillä tekeminen on kokonaisvaltaisesti terapeuttinen kokemus, ja kirjansidonnan monet vaiheet harjoittavat hienomotorisia taitoja. Sosiaalisia taitoja harjoitellaan tarvittaessa jakamalla omaa tarinaa ja kirjan syntyvaiheita toisten ryhmäläisten kanssa.

Olen ollut mukana ohjaamassa Elämän kirja -kuntoutusryhmää Autismisäätiöllä, jossa näitä kirjansidontaa ja elämänkerrontaa yhdistäviä ryhmiä on järjestetty joitakin vuosia hyvin kokemuksin. Ryhmäläiset ovat olleet pääasiassa aikuisia asperger-henkilöitä. Olen myös parin vuoden ajan ohjannut taiteellisesti orientoitunutta kirjansidontaa päihde- ja mielenterveyskuntoutujille Pirkanmaan Sininauhan asumispalveluyksikössä.

Omassa työtilassani Tampereen keskustassa on työskentelytilaa enimmillään kuuden hengen ryhmälle. Liikuntaesteisen voi valitettavasti olla vaikea tulla Kirjavillaan, koska sinne laskeudutaan rappusia. Voin hyvin ohjata ryhmää myös muualla. Kysy lisää! Katso yhteystiedot.


Sivun ylälaitaan